Պատանիներ

“Թող ոչ ոք քո երիտասարդությունը չարհամարհի, այլ օրինակ եղիր հավատացյալներին խոսքով, վարմունքով, սիրով, հավատով, մաքրությամբ”:

Ա.Տիմոթեոսին 4:12

Դիտենք ԱՐԵՎԻ ԵՏԵՎՈՒՄ ֆիլմը

Պատանյաց խմբի նպատակն է` հոգևոր զարգացման շնորհիվ նախապատրաստել պատանիների սահունանցումն ավելի ավագ՝ երիտասարդ տարիքի և եկեղեցում ապահովել յուրաքանչյուր պատանու հոգևորաճը: Ամեն կիրակի և շաբաթվա ընթացքում պատանիներն ակտիվ մասնակցում են սերտողություններինև եկեղեցու ծառայություններին: Խմբում ընդգրկված են նաև սիրիահայ պատանիներ: Ուսուցիչների ջերմհոգատարության շնորհիվ նրանք հաստատվում են Աստծո խոսքի մեջ:

Պատանյաց դասերն անցկացվում են` կիրակի ժամը 9:30-10:15-ին:

Ես պատանի եմ, ցանկանում եմ մասնակցել

Ուսուցիչներ` Ալբերտ Քարիմյան, Լիանա Սարգսյան, Գոհար Օթարյան

 

6
7
Teens-new
Teens1-new
Teens2-new
Teens4-new
Teens3-new

Աստվածաշնչի սերտողություն

Աստվածաշնչի-սերտողություն--

Աղոթքի խումբ

photo 4 (10)-new