Եկեղեցու խորհուրդը

Այս քսանչորս տարվա ձեռքբերումներից է հարյուրավոր առաջնորդներ կրթելը, տարբեր մասնագետներ պատրաստելը եւ մարդկանց աշխատանքով ապահովելը: Նրանցից շատերն այլ եկեղեցիներում շարունակում են Աստծո գործը` որպես ծառայողներ, առաջնորդներ, ոմանք էլ տարբեր գերատեսչություններում զբաղեցնում են պաշտոններ:
Եկեղեցու ծառայությունները սեփական հոգս եւ խնդիր են դարձրել խորհրդի տասնչորս անդամները:

Եկեղեցու-Խորհուրդը

Եկեղեցու Խորհրդի բոլոր անդամներն ունեն բարձրագույն կրթություն, նրանց մեջ կան` բժիշկներ, բուժքույր, դասախոս, բիզնես-խորհրդատու, հոգեբան, Աստվածաբան, ինժիներներ, լեզվաբան և այլ մասնագիտություններ ունեցողներ: Նրանք իրենց աստվածաբանական և մասնագիտական փորձառություններով, տարբեր հարցերում նեցուկ են իրենց հովվին` Վեր. Լևոն Պարտագճյանին:

Յուրաքանչյուր երկուշաբթի երեկոյան ժամը 18:30-ին, եկեղեցու խորհուրդը հավաքվում է` Հովվի հետ քննարկելու եկեղեցում առկա խնդիրները և միասնաբար որոշում կայացնելով ու աշխատանք տանելով, բոլոր հարցերն էլ ստանում են իրենց լուծումները:

Ես հարց ունեմ

Եկեղեցու ծառայությունները

Gift-1

Մեր հաղորդումները

Axotqi Xumb-xxx