Աստվածաշնչի սերտողություն

Համբարձում

Պատգամաբեր` Երևանի Ավետարանական Եկեղեցու ավագ հովիվ Վեր. դոկտ. Լևոն Պարտագճյան

Շնորհքի հպումը

Պատգամաբեր` Պատվելի Փարկ (Կորեա)

Վերստին Ծնունդ

Երևանի Ավետարանական Եկեղեցու  Պատգամաբեր՝Արման Եղիկյան

Հիշում և պահանջում եմ

Պատգամաբեր` Երևանի Ավետարանական Եկեղեցու ավագ հովիվ Վեր. դոկտ. Լևոն Պարտագճյան

Սուրբ Հոգու ուժը – Հոգեգալուստ

Պատգամաբեր Երևանի Ավետարանական Եկեղեցու ավագ հովիվ՝ Վեր. դոկտ. Լեւոն Պարտագճյան

Աստծո կանչը և մարդու դերը

Պատգամաբեր՝ Երևանի Ավետարանական Եկեղեցու ավագ հովիվ Վեր. դոկտ. Լևոն Պարտագճյան