Հովսեփ

Հովսեփ

Պատգամի թեման՝ Հովսեփ

Պատգամաբեր՝ Երևանի Ավետարանական եկեղեցու ավագ հովիվ, Վեր. դոկտ Լևոն Պարտագճյան

Ծննդոց 37:5 – Յովսէփ երազ մը տեսաւ ու իր եղբայրներուն պատմեց: Անոնք աւելի ատեցան զանիկա:
Առակաց 29:18 – Առանց մարգարէութեան՝ ժողովուրդը կը խոտորի, բայց օրէնքը պահողը երջանիկ կլլայ:

Ծննդոց 37:19-20 – 19. Ու իրարու ըսին. ՙԱհա այն երազ տեսնողը` կու գայ,20. ուստի հիմա եկէք մեռցնենք զանիկա ու գուբի մէջ նետենք ու ըսենք թէ ՙՉար գազան մը կերաւ զանիկա՚ եւ տեսնենք թէ անոր երազները ի՜նչ պիտի ըլլան՚:

Ծննդոց 37:13 – Իսրայէլի ըսաւ Յովսէփին. ՙՔու եղբայրներդ Սիւքեմի մէջ չէ՞ն արածեր ոչխարները. եկուր ես քեզ անոնց ղրկեմ՚: Անիկա ըսաւ. ՙԱհա ես հոս եմ՚:
Ծննդոց 37:18,19 – 18. Երբ եղբայրները զանիկա հեռուէն տեսան, դեռ ինք անոնց չմօտեցած, զանիկա մեռցնելու դավադրութիւն ըրին: 19. Ու իրարու ըսին. ՙԱհա այն երազը տեսնողը կու գայ՚:
Ծննդոց 37:21 –  Ռուբէն ըսածի պէս անոնց ձեռքէն ազատեց զանիկա, ըսելով. ՙՉմեռցնենք զանիկա՚:
Ծննդոց 37:24, 25 – 24. Եւ առին զանիկա ու գուբը նետեցին: Գուբը դատարկ էր. մէջ ջուր չկար: 25. Երբ նստան հաց ուտելու, իրենց աչքերը վերցուցին ու տեսան, որ Իսմայելցիներու մէկ կարաւանը կու գար Գաղաադէն, որ իրենց ուղտերը համեմներով եւ բալասանով ու զմուռսով բեռնաւորած Եգիպտոս տանելու կ’երթային: