ՔՄՄԾ-ի ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

ՔՄՄԾ-ի ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

ՔՄՄԾ-ի ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
Համակարգիչներ

Թե պատանիների, թե  երիտասարդների  համար գործել են համակարգչային խմբակներ: Ի տարբերություն Երևանում գործող շատ այլ ուսումնական կենտրոնների, այստեղ համակարգչային տեխնիկայի ուսուցումն անվճար է, որի շնորհիվ անապահով  ընտանիքների երեխաները, ընդգրկվելով համապատասխան խմբակներում, սովորել են համակարգչով աշխատել:
Անգլերեն
   Ի տարբերություն նախորդ հասարակարգի, որտեղ օտար լեզվի ուսուցումն ավելի շատ ձևական բնույթ էր կրում, 90-ականների կեսերին այն դարձավ անհրաժեշտություն:
    Ինչպես համակարգչային տեխնիկայի, այնպես էլ անգլերեն լեզվի ուսուցումը թե պետական, թե մասնավոր հաստատություններում անմատչելի էր շատ ու շատ երեխաների, պատանիների ու երիտասարդների համար:
    Այդ բացն իր հնարավորությունների չափով սկսեց լրացնել ՔՄՄԾ-ն, որտեղ ըստ տարիքային խմբերի, անգլերեն լեզվի իմացության աստիճանի, շաբաթական երկու անգամ անցկացվում են դասեր՝ օգտագործելով տեսողական նյութեր, տեխնիկայի միջոցներ, ձայնագրություններ, աստվածաշնչային տարբեր պատմություններ՝ անգլերեն պարզ շարադրանքով և այլն:
 
Կարատե
Նկարչություն
Կար ու ձեւ
Ասեղնագործություն
Ձեռային աշխատանքի խմբակ
Aseghnagorcutyun-new
aseghnaorc-1-new
Computer 1-new
Computer 2-new
Dzerayin-new
English1-new
comp-new
kar-u-dzev-new
karate-new
nkarcutun-new